Hantera stressen

En utbildningsdag med inriktning på arbetsmiljö, hälsa och produktivitet.

Genom att minska den stressrelaterade ohälsan kan ett medelstort företag spara miljonbelopp. Under dagen belyser vi stress på en arbetsplats utifrån tre vinklar: den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, den kliniska stressreaktionen samt individens produktivitet och potential. Detta i syfte att öka företagets liksom individens kunskap om stress och hur ett preventivt arbete kan utföras av båda parter.

Vi tar avstamp i sambandet mellan den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och friska medarbetare i lönsamma företag. Med utgångspunkt i arbetsmiljölag och OSA-föreskrifter går vi igenom framgångsfaktorer i det främjande arbetet med en god psykosocial arbetsmiljö. Vi lär oss ge akt på tidiga signaler på ohälsa, engagemangstapp och konflikter samt att utveckla ett varaktigt förhållningssätt utifrån individens och verksamhetens förutsättningar.

Vi lär oss dessutom mer om kroppens stressystem, skillnaden mellan akut och långvarig stress samt hur uppmärksamhet, arbetsminne och beslutsfattande påverkas av detta. I relation till produktivitet tas vikten av återhämtning upp för att medarbetaren ska kunna prestera utifrån sin fulla potential och känna arbetsglädje.