Hantera konflikter, hot och kränkningar

  En fullmatad utbildningsdag med inriktning på att skapa ett fullvärdigt samarbetsklimat.

  Välkommen till ett seminarium där vi behandlar konflikter som en naturlig och nödvändig del av en organisations utveckling. I sig är de neutrala: en sammanstötning mellan synsätt, idéer och lösningar som ger potential till förståelse och framgång. Möjligheten till framgång avgörs av de förhållningssätt och metoder du använder för att hantera konflikterna. Vi vill ge dig insikt om vad som får människa och organisation att samspela väl och redskap för att bygga en robust samarbetskultur.

  Vi visar på framgångsrika metoder att bryta destruktiva mönster av oenighet, samarbetssvårigheter, konflikt och kränkningar. Föreläsning varvas med reflektion och diskussion, praktiska övningar och tips om användbara verktyg.

  • Vi sorterar: Olika slag av konflikter – olika hantering
    
  • Hur inventerar du konfliktpotentialen i din organisation, med fokus på samarbetskultur, arbetsorganisation och förutsägbara konfliktfrågor
    
  • Vilka tidiga signaler är att ge akt på och hur bryter du i ett tidigt skede destruktiva konfliktförlopp
    
  • Perspektivmedvetenhet – hur vi tar oss ur ”jag har rätt, du har fel” genom förståelse och insikt i egna och andras förutsättningar
    
  • Maktmetoder och mänsklighet – genomgång av olika konfliktstilar och personliga attityder i konflikt
    
  • Med utgångspunkt i regelverken rörande kränkande särbehandling och diskriminering går vi igenom ansvar och skyldigheter på en arbetsplats, och vilken ansats som krävs när kränkningar förekommer