Hantera insikt och uppmärksamhet

Två utbildningsdagar med inriktning på att analysera, utvärdera och utveckla det egna tänkandet.

Jämställer du bl a utveckling med att vidga din självuppfattning och din världssyn, även bortom gränsen för det lent behagliga? Gnager tid efter annan tanken att din visshet och övertygelse i olika sammanhang sannolikt bygger på en fundamental missuppfattning? Guidade genom en lång idé- och gestaltningstradition inom filosofi, psykologi och konst ”gör vi en Descartes”. René Descartes var den franske 1600-talsfilosof som genom sitt systematiska tvivel drog oss till avgrunden av vad vi kunde veta något om – egentligen enbart att jag, som tänker att jag finns, också verkligen finns. Allt annat tvingas vi ifrågasätta.

Ambitionen med vår tankeutforskande resa är att utveckla vårt kritiska tänkande, att slipa vår förståelse till ett användbart verktyg, där vi mindre lätt landar i klassiska fallgropar av konvention, självsmicker, bias och klent underbyggda slutsatser. En slags jagutvecklingstripp mellan mentala blindskär, där vi ökar vår perspektivmedvetenhet och komplexitetsmotivation.

You were born. And so you're free. So happy birthday.

 • En visuellt och mentalt intensiv exposé av hur olika discipliner som kognitions-forskning, etik, psykologi och bildkonst hanterar insikt och uppmärksamhet.
   
 • Genomgång av vuxenutvecklingsstadier som identifierats av relevant forskning.
   
 • Teoretiska ramverk som synliggör den potential för personlig utveckling som vuxenlivet erbjuder.
   
 • Vi belyser skillnader i hur olika individer reflekterar över orsakssammanhang, gör tolkningar, skapar tankemönster och fattar beslut, bl a moraliska.
   
 • Medvetenhetskompassen: visar hur vi kan rikta uppmärksamheten i olika stor utsträckning i fyra grundläggande riktningar: mot uppgiften, kontexten, andra eller oss själva.
   
 • Vi arbetar med avgörande nyckelförmågor för individers utveckling, ledarskap, coaching och organisationsutveckling – och konsekvenserna av ett oreflekterat förhållningssätt till den egna subjektiviteten.
   
 • Föreläsning, övningar och diskussioner blandas.