Hantera förändring och kris

En utbildningsdag med inriktning på att driva framgångsrikt förändringsarbete och skapa en robust samarbetskultur.

Det är när saker och ting ställs på sin spets som vi tvingas till bevis. Förändringar rubbar vår stabilitet, skapar oro och stress inombords och påverkar vår förmåga att ta väl övervägda beslut. Genom att använda organisatoriska och mentala verktyg i vardagen bygger vi på sikt den motståndskraft som behövs i kristider, och får lättare att hantera den akuta fasen.

Sambandet mellan den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och engagerade medarbetare i lönsamma företag är i fokus i utbildningen, med utgångspunkt i det arbetsmiljörättsliga regelverket och mentala tekniker. Hur leder man en organisation i förändring och hur behåller man sitt personliga ledarskap i kristider?

Under utbildningsdagen blandas teori med tips och praktiska övningar som ger handfasta verktyg att hantera förändring, möta kris, genomföra svåra samtal och skapa kraftfulla förutsättningar för engagemang.

Ur innehållet:

  • regelverket för arbetsmiljö i förändringssituationer
  • hur man bygger mental motståndskraft och uthållighet
  • ledares och medarbetares ansvar och roller i förändringsprocesser
  • hur företaget kan möta medarbetarnas olika förutsättningar och drivkrafter
  • tidiga signaler på ohälsa, stress, sjunkande engagemang och konflikter
  • vikten av självinsikt för att säkerställa high performance