Hantera arbetsrätten framgångsrikt

Vi erbjuder fyra olika utbildningar som är tänkta att rusta dig för ett antal situationer man möter i rollen som personalansvarig. Situationer som erbjuder arbetsrättsliga utmaningar men som också berör området där du har ett arbetsmiljöansvar.

  1. Organisationsförändring, förhandling och uppsägning p g a arbetsbrist
  2. Misskötsamhet och uppsägningar av personliga skäl
  3. Arbetstid och ledighet
  4. Mångfaldsfrågor – diskriminering och kränkande särbehandling

Föreläsning varvas med reflektion och diskussion, genomgång av rättsfall, praktiska övningar och tips om användbara verktyg.