Joakim Jareld

Joakim har 30 års erfarenhet av konflikthantering, arbetsmiljöarbete, person- och grupputveckling, organisationsförändring och ledarstöd. Han har som utgångspunkt att det går att skapa stora värden genom uppmärksamhet på egna och andras förutsättningar och att de bästa lösningarna aldrig är längre bort än den egna nyfikenheten, viljan till samförstånd och lyhördheten för vad som verkligen är en persons drivkrafter.

Joakim är utbildad i Lund inom bl a juridik och filosofi samt medlingsutbildad i Stockholm och i London. Han är knuten till Sveriges Domstolar som särskild medlare.

Förutom handfast stöd i olika uppdrag föreläser och utbildar han fortlöpande i olika sammanhang, bl a för arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Mind Envoy ska vara en del av kundernas framgång. Företaget eftersträvar långvariga relationer som bygger på ett okomplicerat, ödmjukt och trovärdigt agerande. Viktiga delar är hög grad av tillgänglighet, flexibilitet, effektivt och snabbt beslutsfattande där byråkrati undviks samt kostnadsmedvetenhet – och, naturligtvis, high performance i tjänsten som efterfrågas.