Från fejd till frid

Konflikt som framgångsfaktor i verksamheten – eller som destruktivt dränage för individ och organisation? Ibland kan man behöva lite handfast stöd. Konflikter är en naturlig och nödvändig del i en organisations utveckling. I sig är de neutrala: en sammanstötning mellan synsätt, idéer och lösningar som ger potential till förståelse och framgång. Möjligheten till framgång avgörs av de förhållningssätt och metoder du använder för att hantera konflikterna.

Mind Envoy kan bidra till en effektiv konflikthantering genom:

 • Inventering av din organisations konfliktpotential vad gäller samarbetskultur, arbetsorganisation och förutsägbara konfliktfrågor
   
 • Att skapa förutsättningar för tidig konfliktlösning, bl a genom forum för konflikthantering, signalsystem för ingripanden samt utbildning i svåra samtal och en god konfliktdialog
   
 • Att ställa diagnos vid en uppkommen konflikt och ge råd och stöd för hantering och effektiva konfliktavslut
   
 • Utredning kring kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.
   
 • Intervention – ingripande konflikthantering i form av medling och gruppmedling